ارسال نظر

  • send article to otherایمیل مقاله به دیگران
  • print articleچاپ مقاله

حراجی تاتوسال انگلستان به تازگی رکورد فروش گرانترین اسب جهان را به دست آورده است.

گرانترین اسب دنیا + عکس
به گزارش اف کارنیوز ، حراجی تاتوسال انگلستان به تازگی رکورد فروش گرانترین اسب جهان را به دست آورده است.

اسب مذکور که کره گالیله بزرگ (اسب معروف مسابقه) است در این حراجی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار به گروه بین المللی ماندور فروخته شد.

این اسب در حال حاضر گرانترین اسب مسابقه جهان است.

کد خبر: 43952

ارسال نظر